พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2562 13:54:44     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 22

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย

ข่าวล่าสุด

ทายาทคุณพระช่วง มอบเงินหนึ่งล้านบาท เพื่อจัดตั้งกองทุนคุณพระช่วง ส่งเสริมทุนการศึกษาให้ลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่

15/11/2562 16:28:53
7

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัย และผลงานประกวดนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

15/11/2562 15:07:48
2

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง งานเทศกาลโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 ให้แก่มหาวิทยาลัย

15/11/2562 15:07:18
4

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

13/11/2562 14:15:40
12

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

13/11/2562 10:38:29
15

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

11/11/2562 14:17:15
7

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีถวายกฐินประจำปี 2562 ที่วัดทิพวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

5/11/2562 11:06:50
15

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

4/11/2562 16:34:52
22

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

4/11/2562 16:32:08
16

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมเพื่อเตรียมงานวันเกษตรแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ 1

30/10/2562 13:57:01
21