กองกลางร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562


ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2562 15:43:01     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 34

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงพุทธศาสนิกชนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา และเคลื่อนขบวนไปยังวัดดดอยแท่นพระผาหลวง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวคำถวาย และถวายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมถวายปัจจัยไทยธรรม บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรคณะ/สำนัก ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม สืบไป 

ข่าวล่าสุด

การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง ครั้งที่ 3/2562

13/9/2562 15:10:12
16

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562. เมื่อวันพุธที้ 11 กันยายน2562

11/9/2562 10:56:25
11

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารเอกสาร ในหัวข้อ “ขั้นตอนในการเสนอเอกสารผู้บริหาร” วันจันทร์ที่ 9 กันยายน ๒๕๖๒

10/9/2562 18:14:55
16

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

10/9/2562 16:27:14
27

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

28/8/2562 16:38:50
20

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

28/8/2562 16:28:25
40

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

28/8/2562 16:23:29
24

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

28/8/2562 11:20:11
16

โครงการสัมมนา ทบทวนยุทธศาสตร์และทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

27/8/2562 9:50:39
20

งานประสานงาน กองกลาง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562

9/8/2562 15:07:49
40