พิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2562 13:53:10     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 84

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แก่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนต่อไป ในการขับเคลื่อนแม่โจ้ ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานภายใน และตัวแทนจากองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมเป็นพยานในการส่งมอบหน้าที่พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี 

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กว่า 8 ปี 9 เดือน ทั้งสิ้นสองวาระในการดำรงตำแหน่ง เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างมาก ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการบริหาร “‘งาน เงิน คน” โดยสะท้อนให้เห็นผ่านความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสำคัญๆ มากมาย อาทิ งานเกษตรแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน, งานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร, กาดแม่โจ้ 2477 กาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์, โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม และงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

ข่าวล่าสุด

การประชุมหัวหน้างาน กองกลาง ครั้งที่ 3/2562

13/9/2562 15:10:12
16

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562. เมื่อวันพุธที้ 11 กันยายน2562

11/9/2562 10:56:25
11

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารเอกสาร ในหัวข้อ “ขั้นตอนในการเสนอเอกสารผู้บริหาร” วันจันทร์ที่ 9 กันยายน ๒๕๖๒

10/9/2562 18:14:55
16

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

10/9/2562 16:27:14
27

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

28/8/2562 16:38:50
20

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

28/8/2562 16:28:25
40

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

28/8/2562 16:23:29
23

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562

28/8/2562 11:20:11
16

โครงการสัมมนา ทบทวนยุทธศาสตร์และทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

27/8/2562 9:50:39
20

งานประสานงาน กองกลาง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562

9/8/2562 15:07:49
40