กองกลางร่วมศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"


ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2561 10:57:25     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 231

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นางปราณี พันธ์ุวุฒิ ผู้อำนวยการกองกลาง นางวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และคณะผู้ศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" 
โดยได้รับการต้อนรับจาก นายนาวิน อินทร์ปัญญา ผู้จัดการ การไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ซึ่งเป็นต้นแบบโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมให้ความรู้ ตอบคำถาม ข้อสงสัย และข้อแนะนำ ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ชั้น 4 การไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

ข่าว/ภาพ : นางสาวสุพรรษา ปัญญาอธิสิน

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

3/11/2561 8:07:29
15

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

29/10/2561 11:15:22
19

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

29/10/2561 11:10:06
12

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

24/10/2561 10:31:25
16

การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี

17/10/2561 16:00:45
16

โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 5

3/10/2561 16:28:19
21

ร่วมพิธีรดน้ำศพ และวางพวงหรีดเคารพศพ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3/10/2561 16:23:47
19

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

3/10/2561 16:22:40
19

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานชาวแม่โจ้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3/10/2561 16:16:58
23

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

2/10/2561 16:41:48
24