กองกลางร่วมศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"


ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2561 10:57:25     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 111

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นางปราณี พันธ์ุวุฒิ ผู้อำนวยการกองกลาง นางวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และคณะผู้ศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" 
โดยได้รับการต้อนรับจาก นายนาวิน อินทร์ปัญญา ผู้จัดการ การไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ซึ่งเป็นต้นแบบโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมให้ความรู้ ตอบคำถาม ข้อสงสัย และข้อแนะนำ ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ชั้น 4 การไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

ข่าว/ภาพ : นางสาวสุพรรษา ปัญญาอธิสิน

ข่าวล่าสุด

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรกองกลาง ประจำปี 2561

17/7/2561 10:04:04
1

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

17/7/2561 9:55:25
2

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561

16/7/2561 16:02:42
6

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร" ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

16/7/2561 15:25:43
4

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่

16/7/2561 15:20:57
3

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561

16/7/2561 15:18:17
3

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561

16/7/2561 15:17:29
3

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนอ. 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

5/7/2561 18:32:07
14

สภาพนักงาน จัดการบรรยายเรื่อง "การวางแผนลดหย่อนภาษีจากการออมและเทคนิคการลงทุนอย่างมีกำไร" วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสายน้ำผึ้ง อาคารสำนักหอสมุด

5/7/2561 18:30:14
14

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ สภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

5/7/2561 18:26:32
9