กองกลางร่วมศึกษาดูงาน "สำนักงานสีเขียว(Green Office)"


ปรับปรุงข้อมูล : 24/4/2561 10:57:25     ที่มา : กองกลาง     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 324

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นางปราณี พันธ์ุวุฒิ ผู้อำนวยการกองกลาง นางวราภรณ์ ฟูกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และคณะผู้ศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" 
โดยได้รับการต้อนรับจาก นายนาวิน อินทร์ปัญญา ผู้จัดการ การไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ซึ่งเป็นต้นแบบโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พร้อมให้ความรู้ ตอบคำถาม ข้อสงสัย และข้อแนะนำ ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ชั้น 4 การไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

ข่าว/ภาพ : นางสาวสุพรรษา ปัญญาอธิสิน

ข่าวล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

1/3/2562 15:27:27
16

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562

25/2/2562 16:00:44
18

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

20/2/2562 15:27:47
19

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่13 กุมภาพันธ์ 2562

20/2/2562 15:26:51
19

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

30/1/2562 10:32:05
24

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

30/1/2562 10:31:43
25

การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

21/1/2562 10:18:04
38

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

21/1/2562 10:14:56
36

กองกลางสวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร

18/1/2562 16:46:51
38

ที่ประชุมคณะกรรมการรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

18/1/2562 16:28:15
29